pinpointers.dk   pinpointers.eu

Gentænkning af forretningsmodel

Med implementeringen af ERP-systemet SAP i hele Lundbeck blev der stillet nye krav til IT Business Application. Antallet af brugere steg markant og applikationerne skulle supporteres globalt. Dette betød, at centrale elementer i forretningsmodellen skulle gentænkes.

Vi valgte PinPointers som rådgiver, fordi der lå en indgående viden omkring udrulning og supportering af SAP-applikationen globalt samtidigt med, at de havde værktøjerne og erfaringerne med at gentænke forretningsmodeller.

Vi kørte over en længere periode et intensivt sparrings- og udviklingsforløb, som vi har været meget tilfredse med. Forløbet var meget struktureret og bidrog med nye vinkler og relevant input som i sidste ende var grundlaget for beslutningen om outsourcing.

Dick Veneman