pinpointers.dk   pinpointers.eu

Medforfatter på The Business Model Generation

Siden 2006 har PinPointers haft et tæt og inspirerende samarbejde med Alexander Osterwalder. Alexander har i sin ph.d. skrevet om udvikling af forretningsmodeller, og PinPointers var de første i verden til at omsætte den model, som Alexander beskrev i sin afhandling, til praksis.

Som forfatter til bogen The Business Model Generation har Alexander været tro mod sin egen model for udvikling af forretningsmodeller. Bogen er blevet til via internetportalen Business Model Innovation Hub, hvor 470 professionelle inden for strategi og forretningsudvikling har bidraget til skriveprocessen, redigeringen og forretningsmodellen.

Det er en fornøjelse at kunne give dig adgang til et 70 siders preview af bogen - "klik her"