pinpointers.dk   pinpointers.eu

Focus Sessions

Den udvalgte opgave er virksomhedens eller afdelingens vigtigste udfordring. Relevante nøglepersoner vil under ledelse af PinPointers lade sig inspirere, sætte deres viden i spil, strukturere, prioritere og vurdere – og når dagen er omme, vil der være udarbejdet en færdig handlingsplan.

Eksempler på emner, som har været behandlet i Focus Sessions:

• Hvordan lukker vi 3 salg i Q4?
• Hvordan opnår vi 10 % på bundlinjen næste år?
• Hvordan forbedrer vi likviditeten med 5 millioner i 2. halvår?
• Hvordan øger vi medarbejdertilfredsheden til 68?
• Hvad skal vi gøre anderledes næste år for at nå det vedtagne budget?
• Hvordan øger vi omsætningen med 25 % på 12 måneders sigt?
• Hvordan øger vi effektiviteten i vores afdeling markant?
• Hvordan går vi fra at være et "cost-center" til at være et "profit-center"?
• Hvad er vores ambition, og hvordan når vi den?

PinPointers benytter det anerkendte tyske workshop-koncept "moderation", som er udviklet og forfinet af Neuland GmbH.

“PinPointers' facilitation process worked wonders and was great at bringing diverse perspectives to the fore and structuring them into a bigger picture. The facilitation style hits a perfect balance of authority and pace combined with curiosity and humour."

Hanne Kristiansen
Diageo