pinpointers.dk   pinpointers.eu

Forretningsmodeller

Pioner inden for systematisk udvikling af forretningsmodeller
PinPointers var blandt de første i verden til at arbejde systematisk med udviklingen af forretningsmodeller med udgangspunkt i Alexander Osterwalders modelapparat – senere beskrevet i bogen ”The Business Model Generation”. Dette intensive arbejde med udviklingen af forretningsmodeller giver både en værdifuld erfaring i at drive processen effektivt og innovativt, og ikke mindst indsigt i, hvad kriterierne er for en succesfuld forretningsmodel.

Det skal ikke være akademisk
I arbejdet med forretningsmodeller er det vigtigt at stille det helt rigtige hold af nøglepersoner på tværs af funktionsområder og med forskellige kompetencer. Da de vigtigste personer i disse udviklingsprocesser sjældent er akademisk trænede, har PinPointers udviklet processer og metoder, hvor forretningen er i centrum og ikke det akademiske.

Forbedre og forny
Forretningsmodellen skal beskrives så den kan udfordres, da forretningsmodeller løbende skal udvikles og forbedres, fordi strukturer, teknologi, trends, konkurrenter eller kunder fordrer det.

"Michael har stor erfaring med strategiudvikling og anvender et procesværktøj, der sikrer, at man på en effektiv måde kommer hele vejen rundt om virksomhedens forretningsmodel. Michael er dygtig til at kommunikere og sikrer, at der i processen skabes engagement og ejerskab, som er så vigtigt for senere at realisere de opstillede mål."

Carsten Hyldborg Jensen
Fynbus