pinpointers.dk   pinpointers.eu

Strategiudvikling

Strategiudvikling som speciale
Hos PinPointers er vi rigtig gode til at levere en værdifuld strategiproces – strategiprocessen er vores metier. PinPointers har stået i spidsen for strategiudviklingen i mere end 30 virksomheder – primært mellemstore danske virksomheder – se referencer.

Ledelsen træffer beslutningerne og bære ansvaret
PinPointers bærer ansvaret for, at strategiprocessen er både effektiv, innovativ og struktureret, og at ledelsen efterfølgende har en handlingsplan og nogle mål, der kan eksekveres og følges op på. PinPointers bidrager med analyser og erfaringer fra andre virksomheder og brancher, men det er virksomhedens ledelse og nøglemedarbejdere, der træffer beslutningerne og dermed tager ansvaret for den færdige strategiplan.

Tilpassede strategiprocesser
Hvordan en strategiproces skal forløbe afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse, erfaringer med strategisk arbejde, ressourcer, og ambitioner. PinPointers leverer tilpassede strategiprocesser og strategiudvikling til virksomheder med 2 mand og 1000 mand, på tværs af brancher og geografi, men gældende for dem alle er, at de er effektive, innovative og strukturerede – spørg bare vores kunder!

"PinPointers har været en dygtig og kompetent partner og drivkraft i forbindelse med L’EASYs strategi 2010. PinPointers arbejder meget struktureret, hvilket har hjulpet direktion og bestyrelse igennem strategiprocessen med et meget tilfredsstillende resultat og handlingsplaner samt visioner for fremtiden"

Peter Schou Jørgensen 
L'EASY