Fra drift til innovation

Hvordan PinPointers hjalp Jens Frederik Bastrup med at skabe et nytænkende forsyningsselskab.

I den tid, hvor Jens Frederik Bastrup var direktør for Skanderborg Forsyning, gennemgik forretningen en stor udvikling. Det skulle ikke være et traditionelt forsyningsselskab. Virksomheden skulle varetage kerneopgaven – at levere drikkevand i høj kvalitet og håndtere spildevand på en ordentlig måde – samtidig med, at den skulle se mulighederne, udvikle sig og leve op til omgivelsernes mange krav.

Forsyningsselskabet har under Jens Frederik Bastrups ledelse, fra 2009 til 2020, bragt innovation ind i forretningen. Han forvandlede selskabets rene driftsfokus til noget nyt og værdiskabende, bl.a. gennem involvering af borgere i co-creation og i samarbejde med kommunen som både ejer og myndighed.

Jens Bastrup 2013 SH

Jens Frederik Bastrup

”Lige pludselig var vi ikke længere udelukkende nogen, som der blev tænkt på, når der var et problem. Vi var nogen, der var med til at skabe værdi. Vores rolle som forsyningsselskab ændrede sig til at blive en værdiskabende ting,” fortæller Jens Frederik Bastrup, der i begyndelsen af 2020 blev ansat som direktør ved Silkeborg Forsyning.

Facilitering af innovation

Det er ikke forkert at sige, at Michael N. Wilkens har været med til at facilitere denne forandring. Han har over flere omgange hjulpet både bestyrelsen og organisationen med at udvikle sig i en innovativ retning. Endvidere har PinPointers været på banen i forhold til processer med partnere og kolleger i vandbranchen.

Skanderborg Forsyning, Citat 1

For at skabe et fundament for forretningstænkning og innovation blev han inviteret ind i organisationen med Samarbejdsudvalg, ledergruppe og stabsmedarbejdere for at introducere dem for Business Model Canvas samt en række af de bedste værktøjer indenfor forretningsinnovation. Han kørte processer, der mundede ud i initiativer, der blev sat i spil, f.eks. salg af ydelser til private vandværker.

”Der var stor tilfredshed med værktøjerne og dét, at man efter workshoppen stod med konkrete planer til eksekvering,” fortæller Jens Frederik Bastrup.

Senere hjalp Michael N. Wilkens med at udarbejde virksomhedens anden strategi. Han kørte en proces sammen med bestyrelsen og ledergruppen. Den resulterede i en fælles formuleret ambition med fire must win battles for Skanderborg Forsyning og strategiske mål/KPI’er. De fire must win battles for virksomheden var:

  • Løbende driftoptimering
  • Ambitiøs miljøindsats
  • Værdifulde fællesskaber
  • Innovative partnerskaber

Med det udgangspunkt blev der med deltagelse af nøglemedarbejdere og ledere kørt to workshops i organisationen, der satte handling bag de fire must win battles. Til sidst sørgede han for at hjælpe organisationen med at præcisere det i konkrete handlingsplaner, så alle vidste, hvilken vej man skulle gå.

Skanderborg Forsyning, Citat 2

Et brugbart output

Da Jens Frederik Bastrup præsenterede idéen om en strategiproces for sin bestyrelse, blev han mødt med forbeholdende spørgsmål. Nogle havde dårlige erfaringer fra tidligere og var bange for, at det blot blev til ”sniksnak og smagen-på-ord”, frem for en i egentlig forstand givtig proces.

”Fordi jeg havde mødt Michael før, kunne jeg love dem, at det her fører til konkrete handlinger. Vi bliver udfordret, og vi får lov til at blive en del af processen. Når vi kommer ud af det, så ved jeg, at vi har et konkret produkt, vi kan stå på mål for. Vi har formuleret en ambition. Vi har formuleret nogle konkrete must win battles, nogle konkrete indsatser og nogle konkrete mål, så vi ved, hvordan vi når derover til,” fortæller han.

Efterfølgende udtalte bestyrelsen samstemmende, at det virkelig havde været en god proces – netop fordi de fik et brugbart output.

En proces, der gør en forskel

Således er Jens Frederik Bastrup godt tilfreds med de strategi- og innovationsprocesser, som PinPointers kørte, dengang han var direktør for Skanderborg Forsyning.

Processerne hjalp Jens Frederik Bastrup med at forvandle de spændende idéer til håndgribelige projekter med et klart strategisk sigte.

”Michael har muliggjort, at strategiarbejdet ikke bare blev noget højtflyvende, som man hver fjerde eller tiende år kigger på og pudser af. Man sidder ikke og smager på ord omkring ’vision’ og ’mission’ og alt det, som bare er skåltaler og ord,” fortæller Jens Frederik Bastrup. ”Nej, det her har gjort afstanden mellem at forstå, hvor man skal hen, over til eksekveringen kortere. Samtidig sikrer det faktisk det ejerskab og det engagement blandt de aktører, man nu har med. Til sidst har det også muliggjort mine strategiske ændringer og gjort min forandringsledelse nemmere. Det er helt klart.”

Se også...

Kontakt os i dag

Har du et spørgsmål? Vi hjælper dig gerne. Send en besked, så vender vi hurtigt tilbage til dig.

PinPointers ApS

Niels Hansens Vej 29
5700 Svendborg