Hvordan får man forskellige interessenter til at bakke op om den samme strategi?

Svendborg Kommune har en ambition om at styrke Sydfyn som et maritimt kraftcenter. PinPointers har hjulpet med at facilitere strategiprocessen sammen med de vigtigste samarbejdspartnere.

Svendborg Erhvervskontor er en forholdsvis ny organisation i Svendborg Kommune. Organisationen blev etableret i 2019, da der var utilfredshed med erhvervsklimaet i Svendborg Kommune. Det er erhvervskontorets primære opgave at bistå med skabelsen af et bedre erhvervsklima.

Søren Bach-Hansen er chef for Svendborg Erhvervskontor. Det er hans ansvar, at erhvervskontoret fungerer som bindeled mellem erhvervslivet og de forskellige myndighedsfunktioner, som virksomhederne kan støde på. Samtidig skal han også skabe en fremadrettet udvikling af det lokale erhvervsliv.

Det er i den sidstnævnte sammenhæng, at Søren Bach-Hansen har samarbejdet med Michael N. Wilkens.

Søren Bach Hansen – Billede

Søren Bach-Hansen

Med afsæt i byens lokale historie med megen maritim aktivitet ønsker man i kommunen at skabe Sydfyn som et maritimt kraftcenter. Hensigten er både at skabe yderligere samarbejde mellem de eksisterende virksomheder og at skabe grundlaget for fremtidig etablering og vækst af arbejdspladser.

Forsoning af forskellige interesser

For at lykkes med ambitionen om at blive et maritimt kraftcenter ønskede Søren Bach-Hansen at samle de største interessenter. Han ville danne en alliance mellem uddannelses- og videns-institutioner, det private erhvervsliv og offentlige myndigheder, så de hver især støttede og udviklede hinanden.

Søren Bach Hansen, Citat 1

Formålet var at samle dem i et lokale, finde ud af retningerne, som samarbejdet skal tage, og beslutte, hvilken man skulle tage først.

”Det var den proces, som Michael faciliterede for os på en for mig at se helt overlegen måde,” fortæller Søren Bach-Hansen.

”Det var ret godt gået, for der var i virkeligheden mange forskellige interessenter tilstede i lokalet,” fortæller han. ”Der er mange forskellige synsvinkler, men det lykkedes ham faktisk, gennem hans egen proces, at få kogt det ned til en række indsatsområder, som vi alle kunne blive enige om.”

Kyndig facilitering

Strategiprocessen endte ud med en fælles beslutning om at forfølge ambitionen om at etablere og styrke Sydfyn som et maritimt kraftcenter via. tre indsatsområder. Uddannelses- og videns-institutioner skulle arbejde mere sammen end hidtil. Man skulle igangsætte nogle fyrtårnsprojekter, så omverden bliver opmærksom på, at der er et lokalt kraftcenter indenfor det maritime område. Til sidst var der en opgave i at kommunikere og brande Sydfyn som et maritimt kraftcenter.

Søren Bach Hansen, Citat 2

Søren Bach-Hansen har været meget positiv over processen.

”Jeg har oplevet den som værende utrolig grundigt gennemført,” fortæller han.

Han har endnu ikke oplevet nogen, der er lige så dygtig til at facilitere strategiprocesser, som Michael N. Wilkens er. Ofte har Søren Bach-Hansen deltaget i processer, der har givet et vagt output, som man dårligt kan implementeres efterfølgende. Dette er dog ikke tilfældet med denne strategiproces.

”Han gjorde det på en måde, som jeg faktisk ikke har set før,” fortæller han. ”Jeg har ikke oplevet noget bedre endnu.”

 

 

Se også...

Kontakt os i dag

Har du et spørgsmål? Vi hjælper dig gerne. Send en besked, så vender vi hurtigt tilbage til dig.

PinPointers ApS

Niels Hansens Vej 29
5700 Svendborg